Værd at vide om telefonkonsultation

Du kan bruge telefonkonsultation, hvis du har et problem, der ikke behøver at blive tilset ved en fysisk konsultation.

Rent praktisk vil du få en modtage et telefonopkald fra din fysioterapeut på det aftalte tidspunkt for telefonkonsultationen.

 

Op til konsultationen er det en god ide at have et overblik over:

 • Evt. medicin på recept.
 • Udredning, undersøgelser og evt. behandling af dig foranlediget af læge, sygehus eller speciallæge.
 • Evt. resultater fra røntgen, MR-scanning, konklusion fra skadestue, sygehus eller andre sundhedsprofessionelle.
 • Operationer du måtte have gennemgået.
 • Andre forhold som du mener må have betydning, for at vi kan hjælpe dig.

Herudover vil fysioterapeuten typisk være interesseret i at vide:

 • Hvor har du dine symptomer?
 • Hvornår du fik dine gener og om der foreligger en kendt årsag til dine gener?
 • Er der et mønster for, hvornår og hvordan dine symptomer fremprovokeres og mindskes?
 • Om du generelt har fået det bedre, værre eller om det er det samme, som da det startede?
 • Er der lignende familiære tilfælde?
 • Har generne haft indflydelse på dit spise-, sove- og toiletmønster?
 • Er der andre symptomer som f.eks. svimmelhed, feber, opkast og ildebefindende der optræder med dine symptomer?

Fysioterapeuten vil guide dig igennem konsultationen og sikre sig relevante informationer, for at hjælpe dig bedst muligt.

 

Praktisk forberedelse til telefonkonsultation:

 • En fuldt opladet telefon.
 • Undgå unødig støj omkring dig.

 

Pris for telefonkonsultation:

For vederlagsfrie patienter er konsultationerne betalt af Regionen, og er derfor uden egenbetaling.

For øvrige patienter er priserne kr. 153,89 med lægehenvisning og kr. 253,53 uden lægehenvisning. Konsultationen er desuden tilskudsberettiget fra Sygeforsikringen Danmark.

Du vil få tilsendt en regning pr. mail efter konsultationen.

Vil du have en tid til telefonkonsultation? Ring nu på tlf. 71 94 93 84.